Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen klieven met een laser en een elektrotoom?

Een laser in de tandheelkunde is een instrument dat (elektromagnetische) straling uitzendt. Na absorptie in weefsels wordt het effect van deze straling merkbaar en werkzaam. De klinische keuze voor een lasertype is afhankelijk van het doel dat men wil bereiken. Om bijvoorbeeld bloedingen te stoppen worden coagulatielasers gebruikt. Geheel anders werken lasers zijn waterlasers, die via het aanstralen van water, behandeltechnieken mogelijk maken. Lasers geven een gecontroleerde diepte van de snede en een regelbare mate van bloeding.

Een elektrotoom is een chirurgisch instrument om elektrochirurgie mee uit te voeren. (Zie FAQ: wat is een elektrotoom?)

Lasertherapie laat geen significant verschil zien ten opzichte van elektrochirurgie
voor de behandeling van soft tissue management in de tandheelkunde met betrekking tot weefselschade, wondgenezing, napijn, bloeding en weefseldoorgankelijkheid.

De keuze is dus aan de behandelaar voor het gebruik van een chirurgische instrument.