Informatie voor

Een te strakke
tongriem of lipband?

Een te strakke tongriem en/of lipband kan voor functionele problemen zorgen. Deze site is bedoeld voor vragen en informatie over tongriemen en lipbandjes voor ouders, verwijzers en collega’s.

 

De Tongriem kliniek is de eerste kliniek in Nederland en continentaal Europa voor consulten, behandelingen, wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van informatie.

 

Desgewenst kunt u een afspraak maken voor een consult en/of behandeling.

Een te strakke
tongriem of lipband?

Een te strakke tongriem en/of lipband kan voor functionele problemen zorgen. Deze site is bedoeld voor vragen en informatie over tongriemen en lipbandjes voor ouders, verwijzers en collega’s.

 

De Tongriem kliniek is de eerste kliniek in Nederland en continentaal Europa voor consulten, behandelingen, wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van informatie.

 

Desgewenst kunt u een afspraak maken voor een consult en/of behandeling.


Achtergrondinformatie Tongriem Problematiek

Achtergrondinformatie over klieven bij baby’s en alle leeftijden voor ouders, zorgverleners en (tand)artsen


De werkwijze van Tongriem
bestaat uit meerdere stappen

Intake

De tandarts of huisarts bekijkt en bespreekt eerst wat de (voedings)problematiek en hulpvraag is. Tijdens het mondonderzoek wordt er beoordeeld of er sprake is van een orale restrictie en of de (voedings)problematiek hieraan gerelateerd is. Indien er wel sprake is van een orale restrictie wordt uitgelegd wat dit mogelijk inhoudt en een advies gegeven over een eventuele behandeling door middel van een frenulotomie. Hiervoor wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Mocht uw kind al ergens anders beoordeeld zijn en is de behandelnoodzaak reeds vast gesteld, dan kan er meteen behandeltijd worden gereserveerd. Wel zullen wij altijd zelf de beoordeling ook nog doen.

Meer info

Intake

De tandarts bekijkt en bespreekt eerst wat de problematiek en hulpvraag is. Daarnaast wordt gekeken naar het slikgedrag en de ontwikkeling van het gebit. Tijdens het mondonderzoek wordt er beoordeeld of er sprake is van een orale restrictie en of de problematiek hieraan gerelateerd is. Indien er wel sprake is van een orale restrictie wordt uitgelegd wat dit mogelijk inhoudt en een advies gegeven over een eventuele behandeling door middel van een frenulotomie. Indien gewenst, kan een eventuele behandeling tijdens dezelfde afspraak plaats vinden. Dit gaat in goed overleg met de ouders.

Meer info

Intake

De tandarts bekijkt en bespreekt eerst wat de problematiek en hulpvraag is. Daarnaast wordt gekeken naar het slikgedrag, de omringende spieren weefsels en het gebit. Tijdens het mondonderzoek wordt er beoordeeld of er sprake is van een orale restrictie en of de problematiek hieraan gerelateerd is. Indien er wel sprake is van een orale restrictie wordt uitgelegd wat dit mogelijk inhoudt en een advies gegeven over een eventuele behandeling door middel van een frenulotomie. Indien gewenst, kan een eventuele behandeling tijdens dezelfde afspraak plaats vinden.

Meer info

Begeleiding

Ten tijde van de intake bij baby’s is er een lactatiekundige IBCLC aanwezig. Voor, tijdens en na de behandeling kan de lactatiekundige meehelpen. De lactatiekundige is er voor voedings gerelateerde vragen en kan helpen bij een flesje maken of aanleggen aan de borst. Indien er een frenulotomie heeft plaatsgevonden, draait de begeleiding om in een kort tijdsbestek het direct op weg helpen van moeder en baby om de bestaande voedingsproblematiek te verbeteren. Het wondbeeld na de frenulotomie wordt voor en na het voeden gecheckt. Desgewenst is er een mogelijkheid voor een nazorgspreekuur bij de lactatiekundige. Hier wordt opnieuw de (voedings)problematiek en hulpvraag geëvalueerd, het verloop van de voeding bekeken en overige aan tongriem gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden. Tevens wordt de wondgenezing gecontroleerd.

Meer info

Oefeningen

Het is belangrijk om een getrainde mond en een goede slik te hebben, ongeacht of er een behandeling plaatsvindt. Om een optimaal resultaat te krijgen worden mondoefeningen of mondspelletjes aangeraden, die gericht zijn op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Na een behandeling zijn er specifieke oefeningen betreffende de wondgenezing van lip of tong.

Meer info

Oefeningen

Het is belangrijk om een getrainde mond en een goede slik te hebben, ongeacht of er een behandeling plaatsvindt. Om een optimaal resultaat te krijgen worden mondoefeningen aangeraden, die gericht zijn op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Na een behandeling zijn er specifieke oefeningen betreffende de wondgenezing van lip of tong.

Meer info

Behandeling

Indien er een behandeling plaatsvindt, wordt de manier van behandelen besproken en wat er verwacht kan worden na de behandeling. Bij baby’s en jonge kinderen wordt er oppervlakkig wat verdovingszalf aangebracht met een wattenstaafje. Zodra de verdoving ingetrokken is wordt met een elektrotoom de tongriem en/of lipband weggehaald

Meer info

Behandeling

Indien er een behandeling plaatsvindt, wordt de manier van behandelen besproken en wat er verwacht kan worden na de behandeling. Bij baby’s en jonge kinderen wordt er oppervlakkig wat verdovingszalf aangebracht met een wattenstaafje. Zodra de verdoving ingetrokken is wordt met een elektrotoom de tongriem en/of lipband weggehaald. De ingreep zelf is van korte duur. Er is gekozen om te behandelen met een elektrotoom.

Meer info

Behandeling

Indien er een behandeling plaatsvindt, wordt de manier van behandelen en wat er verwacht kan worden na de behandeling besproken. Bij oudere kinderen en volwassenen wordt er gebruik gemaakt van lokale verdoving (infiltratie anesthesie). Dit wil zeggen verdoving met een prik. Zodra de verdoving ingetrokken is wordt met een elektrotoom de tongriem en/of lipband weggehaald. De ingreep zelf is relatief van korte duur. Er is gekozen om te behandelen met een elektrotoom.

Meer info

Extra training

Niet alle patiënten hebben toegang tot professionele hulp van logopedisten of andere zorgverleners. Kijk of het mogelijk is om OMFT (oromyofunctionele therapie) te volgen: https://omft.info/wat-is-omft/.

Het is erg belangrijk oefeningen voor en na de chirurgische behandeling te doen. Zonder deze oefeningen is er een kans dat de tong terug wil na zijn originele positie.

The right tongue posture

Mrs. tongue