Disclaimer

Algemene disclaimer

  • Hoewel aan alle pagina’s van de Tongriem Kliniek de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Tongriem Kliniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.
  • Deze site geeft geen medisch advies alleen informatie.
  • De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de eigen arts, verloskundige, lactatiekundige of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.
  • De sites waarnaar de Tongriem Kliniek linkt worden door de Tongriem Kliniek regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan de Tongriem Kliniek voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Tongriem Kliniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
  • Op deze site treft u een indicatie van de wachttijd. Aan de wachttijden kunt u derhalve geen rechten ontlenen. Uw behandelend arts kan u een persoonlijke indicatie geven van de wachttijd, afgestemd op uw situatie.
  • Daarnaast kan een bepaalde indicatie zorgen voor een langere wachttijd. Ook wanneer u er de voorkeur aan geeft door een bepaalde specialist behandeld te worden, kan dat betekenen dat de wachttijd langer is.
  • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van de Tongriem Kliniek website geldt: copyright © 2018 Tongriem KliniekE-maildisclaimer

  • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek adviezen toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten de Tongriem Kliniek (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.