Behandeling

Het spreekuur bij de Tongriem Kliniek verloopt in een aantal stappen.

Informatie en video's voor

De Tongriem Kliniek

Intake

De tandarts of huisarts bekijkt en bespreekt eerst wat de (voedings)problematiek en hulpvraag is. Tijdens het mondonderzoek wordt er beoordeeld of er sprake is van een orale restrictie en of de (voedings)problematiek hieraan gerelateerd is. Indien er wel sprake is van een orale restrictie wordt uitgelegd wat dit mogelijk inhoudt en een advies gegeven over een eventuele behandeling door middel van een frenulotomie.

Oefeningen

Ten tijde van de intake bij baby’s is er een lactatiekundige IBCLC aanwezig. Voor, tijdens en na de behandeling kan de lactatiekundige meehelpen. De lactatiekundige is er voor voedings gerelateerde vragen en kan helpen bij een flesje maken of aanleggen aan de borst. Indien er een frenulotomie heeft plaatsgevonden, draait de begeleiding om in een kort tijdsbestek het direct op weg helpen van moeder en baby om de bestaande voedingsproblematiek te verbeteren. Het wondbeeld wordt voor en na het voeden gecheckt. Desgewenst is er een mogelijkheid voor een nazorgspreekuur bij de lactatiekundige om de wondgenezing te controleren, het verloop van de voeding te zien en overige aan tongriem gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden.

The right tongue posture

Mrs. tongue

Begeleiding

Ten tijde van de intake bij baby’s is er een lactatiekundige IBCLC aanwezig. Voor, tijdens en na de behandeling kan de lactatiekundige meehelpen. De lactatiekundige is er voor voedings gerelateerde vragen en kan helpen bij een flesje maken of aanleggen aan de borst. Indien er een frenulotomie heeft plaatsgevonden, draait de begeleiding om in een kort tijdsbestek het direct op weg helpen van moeder en baby om de bestaande voedingsproblematiek te verbeteren. Het wondbeeld wordt voor en na het voeden gecheckt. Desgewenst is er een mogelijkheid voor een nazorgspreekuur bij de lactatiekundige om de wondgenezing te controleren, het verloop van de voeding te zien en overige aan tongriem gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden.

Nazorg oefeningen tongriem

Nazorg oefeningen lipband bovenkaak

Nazorgoefeningen lipband onderkaak

Nazorgoefeningen wangbandjes

Nazorg oefeningen knuffelhond

Nazorg oefeningen jonge kinderen

Behandeling

Indien er een behandeling plaatsvindt, wordt de manier van behandelen besproken en wat er verwacht kan worden na de behandeling. Bij baby’s en jonge kinderen wordt er oppervlakkig wat verdovingszalf aangebracht met een wattenstaafje. Zodra de verdoving ingetrokken is wordt met een elektrotoom de tongriem en/of lipband weggehaald.

Nazorg ouder kind/volwassene

Oefeningen

Om een optimaal resultaat te krijgen van de behandeling worden oefeningen aangeraden. Dit is om de tong en/of lip en (omringende) spieren en weefsels zo goed en functioneel mogelijk te leren gebruiken.

Ontspanningsoefeningen baby

Trainen van een goede tongpositie

Tongspelletjes voor baby's

The right tongue posture

Mrs. tongue

Extra tongtraining

Om een optimaal resultaat te krijgen van de behandeling worden oefeningen aangeraden. Dit is om de tong en/of lip en (omringende) spieren en weefsels zo goed en functioneel mogelijk te leren gebruiken.

Mondonderzoek en drinkgedrag

Niet iedereen is anatomisch gelijk. Tijdens het mondonderzoek en drinkgedrag wordt gekeken waar de problematiek zit en hoe deze zich uit tijdens het drinken.

Kort mondonderzoek baby door lactatiekundige

Kort mondonderzoek baby door arts

Drinkgedrag borst/fles baby

Compensatiegedrag

Wanneer een tongriem en/of lipband te strak is waardoor het drinken lastig gaat, kan dit ook invloed hebben op de omringende spieren en weefsels. Hierdoor kan een baby compenserend gaan drinken en spieren op een verkeerde manier gaan gebruiken die niet nodig zijn ten tijde van het drinken.

Onderzoek compensatiegedrag baby

Behandelen van compensatiegedrag bij baby's

Diagram