Veelgestelde Vragen

Moet er wondnazorg bij jonge kinderen en baby’s worden gedaan?

Moet er wondnazorg bij jonge kinderen en baby’s worden gedaan?

Er is geen consensus in de wetenschap omtrent nazorg en oefeningen. Internationaal gezien is het advies dit wel te doen om zo mogelijke teruggroei tegen te gaan. Een wond in de mond geneest zeer snel en wondranden willen altijd samen trekken. Er ontstaat hierdoor altijd een nieuwe aanhechting van de tongriem en/of lipband, echter wil je deze zo flexibel en gecontroleerd mogelijk laten genezen. Het gaat om gecontroleerde wondgenezing. Als een behandelaar geen nazorg oefeningen aanraadt en niet aan een follow-up doet is het beter dat deze persoon de orale restrictie niet behandelt, de teruggroei wordt op deze manier gemist. De Tongriem Kliniek volgt hetnazorgprotocol van de BOEFjes studie, welke is gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. Om eventuele herbehandeling te voorkomen is ons advies voor wondnazorg bij jonge kinderen als volgt:

Baby’s:

https://www.youtube.com/watch?v=6RU7ywaPMgs&t=65s

Jonge kinderen:

https://www.youtube.com/watch?v=47uZTg04PRU&t=73s

De wondnazorg bestaat uit 4 maal daags ( ongeveer om de 6 uur) gedurende 3 – 4 weken. In de 4e week de nazorg afbouwen. De nazorg bestaat uit horizontale en verticale bewegingen. 

Horizontaal 

Vijf á zes keer wondjes wrijven bovenlip en/of onder de tong (indien behandeld) 

Verticaal 

Twee á drie keer tong optillen richting het gehemelte vanaf de mondbodem met vingers in “V-vorm”. 

Twee á drie keer tong omhoog duwen als een deegroller terwijl de vingers een “J-vorm.”

Drie keer lip stretchen “duck face” (indien behandeld)