Veelgestelde Vragen

Wat kunnen kinderen en volwassenen aan pijnmedicatie innemen?

Wat kunnen kinderen en volwassenen aan pijnmedicatie innemen?

Pijnstilling kan na de behandeling desgewenst genomen worden. Paracetamol is afdoende, maar als de pijn als erg hevig wordt ervaren eventueel een NSAID zoals ibuprofen.

De wond wordt ervaren als een soort blaar. Vaak is het advies om het eten en drinken af te stemmen en eerder koud of lauw voedsel te nemen totdat de blaar als minder hevig wordt ervaren. De wondgenezing duurt over het algemeen 1 tot 2 weken.