Veelgestelde Vragen

Zijn er risico’s aan de behandeling en kunnen er complicaties optreden?

Zijn er risico’s aan de behandeling en kunnen er complicaties optreden?

Aan elke chirurgische ingreep zijn risico’s verbonden en kunnen er complicaties optreden. De complicatie die kan optreden is een nabloeding.

Als er een nabloeding optreedt na de behandeling of ten tijde van de behandeling contacteer direct uw behandelaar.

Ga na of een stollingsstoornis een oorzaak kan zijn. Totdat de nabloeding verholpen wordt door uw behandelaar,  probeer deze te stelpen met gazen of een doek door goed op de wond te drukken gedurende enkele minuten. Voor een uitgebreider advies protocol zie FAQ: Wat te doen bij een nabloeding?